Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Bořetice

Jihomoravský kraj a Magnesia Litera
Návštěv :
Celkem : 1033
Týden : 1
Dnes : 0
podrobnosti

 

 Historie knihovny 

Bořetice

 

 

 

Historie knihovny v nynějších prostorách se datuje od roku 1996. V tomto roce byla dokončena výstavba. V pátek 9. srpna 1996 byla slavnostně otevřena za účasti spisovatelů Jaromíra Tomečka a Jana Kostrhuna, malíře Antonína Vojtka a hudebního skladatele Antonína Michny. V roce 2001 bylo do knihovny pořízeno počítačové vybavení a to v rámci celostátního programu "internetizace knihoven". V tomto roce byla tedy zahájena činnost knihovny v rámci veřejně přístupných služeb - volný přístup k této informační síti. Všem zájemcům bylo umožněno surfování. V roce 2002 byl zakoupen knihovnický program LANIUS. Zatím jenom základní modul, který umožňoval jen vkládání knih do počítače. Ke konci roku byla také založena naší místní knihovny, a tím se přiřadila k celostátní síti knihoven, což je velmi důležité pro žádání dotací. Tento rok bylo zahájeno vkládání knih z knižního fondu obce. Tímto vložením je zároveň prováděna revize knihovního fondu v naší knihovně. V roce 2003 se s vkládáním pokračovalo a v roce 2004 bylo dokončeno, s tím, že pak na konci roku 2004 za účasti metodického dozoru s Městské knihovny Břeclav byla revize knižního fondu uzavřena. Další revize podle zákona musí být do pěti let. V roce 2004 s využitím dotace, opět z ministerstva kultury byl zakoupen zbývající software programu LANIUS, dále pak skener čárového kódu a svářečka folií na průkazky. V letošním roce se naše knihovna v rámci dotačního titulu internetizace knihoven (PIK) přihlásila to tohoto programu. Podle podmínek by měla naše knihovna získat bezplatné vysokorychlostní připojení k síti Internet na 36 měsíců. Tento projekt nám byl již schválen s termínem realizace na podzim roku 2005. V roce 2006 internet zprovozněn za úplatu.Od října 2006 je internet bez poplatku. V současné době čili v roce 2007 má knihovna 2 počítače s připojením na internet.Knihovna pořádá besedy pro děti i dospělé, pořádá soutěže  a jiné.

 V pondělí 1. 10. 2007 proběhlo Marmeládování za účasti 16 občanů,při němž návštěvníci donesli vzorky marmelád různých druhů. Byly to marmeládyklasické meruňkové, malinové, jahodové a také novinky jako marmeláda z josty a vinného želé.

V tomto roce také fungoval čtenářský kroužek, v němž se scházely převážněděti 1. 5. ročníku zdejší školy ve čtrnáctidenních intervalech k hlasitémučtení a dalším zájmovým činnostem, souvisejícími s knihami pro děti.

Knihovna pořídila také vlastní webové stránky www.knihovnaboretice.

wz.cz, na kterých jsou zveřejňovány všechny akce knihovny, fotografi e a jinézajímavosti související s děním v knihovně.

V roce 2009 zdárně proběhla revize knižního fondu. Spolupráce se školoubyla velmi úspěšná. Děti z mateřské školy si půjčovaly knihy dle různých témat,které si pro ně připravily paní učitelky. Velkými pomocníky, jak děti véstke čtení, jsou maminky a samozřejmě i škola a paní učitelky.

V knihovně se společně s dětmi četly různé pohádky, příběhy a naučné knihy.

V listopadu 2011 se konala akce ve spolupráci s mateřskou školou na téma:Čteme všude“. Děti v knihovně plnily různé úkoly společně připravené s paní učitelkou a s paní knihovnicí. Byly pozvány také maminky, které pomáhaly dětem s úkoly. Nakonec proběhlo pasování dětí na malé čtenáře.

V knihovně byl zaveden kroužek vyšívání pod vedením paní knihovnice, a to každou středu odpoledne, a také kroužek stolních her, který se koná každý pátek.

V měsíci květnu proběhly besedy nad knihami pro 1. až 5. ročník naší základní školy. Děti měly za úkol plnit různé úkoly, při kterých luštily křížovky, četly a poslouchaly pohádky. Byly velmi šikovné a odnesly si také sladkou odměnu.

V ledu roku 2012 knihovna žádala o dotaci na přechod stávajícího knihovního systému Lanius na novější Clavius včetně alespoň částečné obnovy PC.

V květnu byla dotace přidělena, i když ne v požadované výši. Od 9. listopadu 2012 proběhla v knihovně soutěž pro děti s názvem Velká detektivní soutěž.Ke konci roku byly spuštěny nové webové stránky www.knihovnaboretice.webk.cz na němž je umístěn webový katalog knihovny.

Knihovní fond k 31. 12. 2012 tvořil 6078 svazků knih. 2124 návštěvníků za rok 2012 si za tento rok vypůjčilo 2251 svazků knih.

Od roku 2014 se koná  každý rok Noc knihoven. Je to celorepubliková akce,kdy děti v pátek přijdou do knihovny je pro ně připraven bohatý program a společné přespání.

Proběhla také revize knih ,která se uskutečňuje každých 5 let.